افتخاری دیگر از اعضاء تیم پرورایدرز

وزش باد شدید هم مانع بلند ترین پرش ایران هم نشد

امروز با حضور گرم دوچرخه سواران و ورزش دوستان رکورد بزرکترین و بلندترین پرش با دوچرخه در ایران توسط حسین نیکزاده  مربی رسمی فدراسیون و از اعضای تیم پرورایدرز در فاز 2 چیتگر تهران با موفقیت به ثبت رسید.